Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.destniky-franc.cz a upravují vztahy mezi kupujícím (objednatelem) a prodávajícím (Franc Zdeněk, Štefánikova 976, Pardubice 53002, IČO 16764528

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a pravdivé vyplnění všech předepsaných údajů, prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká vzájemným potvrzením objednávky mezi kupujícím a prodávajícím.
Platná cena zboží a služeb je cena zveřejněná v den odeslání objednávky, všechny ceny jsou včetně DPH. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři, vlastnické právo přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.

Dodací a platební podmínky

Zboží zasíláme do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet pak do 3 pracovních dnů ode dne připsání částky na účet prodávajícího (ČSOB Pardubice číslo účtu 125400569/0300). Zboží je zasíláno pomocí služeb České pošty.

Možnosti doručení:

 • Obchodní balík Česká pošta - platba předem na účet - 67 Kč
 • Zboží je zasíláno pouze v rámci ČR. Pokud bude nutné najednou objednané zboží odeslat ve více zásilkách, účtujeme si expediční poplatek pouze za jednu zásilku. Balné neúčtujeme.

  Nepřevzetí zásilky

  Nepřevzetím zásilky zasílané na dobírku ani v úložní době, či při opakovaném doručení přepravcem, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy elektronicky nebo telefonicky informován o odeslání balíku veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši skutečných nákladů spojených s odesláním zásilky (poštovné a balné) t.j. 180,- Kč. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky. Původní cena zásilky bude navýšena o částku 114,- Kč, tj. podle skutečně vynaložených nákladů na nové doručení.

  V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů, předá prodejce pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

  Odstoupení od kupní smouvy

  Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. Toto rozhodnutí musí doručit prodávajícímu ve stanovené lhůtě písemně. Peníze je možné zaslat zpět až po vrácení nepoškozeného zboží bez známek užívání a opotřebení. Prodávající může vrácenou částku snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s dodáním zboží zákazníkovi.

  Reklamační řád

  Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít od přepravce a zkontrolovat neporušenost obalů a případné poškození zásilky. Při zjištěných vadách musí toto reklamovat přímo u přepravce. Záruční doba na zboží je 2 roky. Záruční podmínky na zboží a další nároky z vad zboží o se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. V případě reklamace zašlete zboží na naši adresu včetně kopie dokladu o nákupu a Vašeho tel. spojení. V případě uznaného nároku Vám bude zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno (dle povahy vady). V případě neuznaného nároku Vás budeme kontaktovat ohledně ceny opravy.

  Ochrana údajů

  Při zadání objednávky v našem internetovém obchodě dáváte souhlas ke zpracování údajů o Vás a Vašem nákupu pro naši interní potřebu. Vyžadujeme pouze informace nezbytně nutné k realizaci objednávky. Získané údaje používáme dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. a s výjimkou přepravních společností a peněžních ústavů je zásadně neposkytujeme třetím stranám!

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.9.2009.

Tisknout


Kontaktujete nás

Deštníky Franc
Štefánikova 976
530 02 Pardubice

Tel.prodejna: +420 608 660 046
Tel.: +420 608 660 045
E-mail: